Zespół2019-03-06T10:36:10+00:00

Wlodek Bogucki

Fundator i Prezes Zarządu

Krzysztof Klusek

Rada Programowa

Irmina Kubiak

Rada Programowa

Przemysław Kowalski

Rada Programowa

Dorota Jackiewicz

Członek Zarządu

Marek Kenig

Analizy historyczne Organizacja wydarzeń