Fundator2019-03-07T09:57:06+00:00

Fundacja Made in Boat została ustanowiona przez Dom Inwestycyjny ANGELEO (www.angeleo.pl), aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13-go sierpnia 2018 roku w Łodzi.