Cele2019-03-07T09:53:00+00:00

Głównymi celami Fundacji są:

1. Propagowanie wizerunku Łodzi, w świadomości Polaków i obcokrajowców, jako miasta unikalnego, z wyjątkową historią społeczną i gospodarczą.

2. Podejmowanie inicjatyw i organizowanie wydarzeń, dzięki którym Łódź będzie globalnie rozpoznawana jako miasto inteligentne i niepowtarzalnie twórcze.

3. Promocja Łodzi jako jedynej w swoim rodzaju atrakcji dla turystyki tematycznej, ukierunkowanej na wartości poznawcze oraz emocje związane z aktywnym uczestnictwem.

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez organizację różnorodnych celowych wydarzeń, posiadających kameralny, grupowy lub masowy charakter.